SCONTRO działa w branży zarządzania dokumentacją na obszarze całego kraju.

Porządkujemy wszystkie rodzaje dokumentów (organizacyjne, kadrowe, magazynowe, księgowe, techniczne, medyczne, geodezyjno-kartograficzne etc.), niszczymy wybrakowane akta, szkolimy w zakresie kancelaryjno-archiwalnym, opracowujemy i wdrażamy normatywy kancelaryjne, weryfikujemy poprawność wytwarzania i przechowywania dokumentacji, sprawujemy bieżący nadzór nad składnicami i archiwami, digitalizujemy dokumenty i tworzymy archiwa cyfrowe, wreszcie także organizujemy od podstaw składnice akt i archiwa zakładowe oraz przechowujemy akta.

Powierzenie nam zadań w tym zakresie optymalizuje Państwa koszty, a jednocześnie gwarantuje odpowiedzialne i profesjonalne podejście do dokumentów.

Wszystkie czynności wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Naszym dodatkowym atutem jest dwudziestoletnie doświadczenie w branży.
Odbiorcami naszych usług są podmioty publiczne i prywatne. Swoją ofertę kierujemy również do syndyków oraz likwidatorów.

Za swoje usługi proponujemy rozsądne ceny, które ze względu na zróżnicowany nakład pracy i kosztów każdorazowo ustalamy indywidualnie.