SCONTRO działa w branży szkoleniowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym na obszarze całego kraju

Jednym z kluczowych elementów efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym jest utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji w tym zakresie pracowników jednostki, czy firmy. Świadomość zagrożeń i znajomość chociażby elementarnych zasad ochrony sprawiają, iż jego skuteczność istotnie wzrasta.

Środki organizacyjne, prawne, fizyczne i techniczne są oczywiście nie mniej istotnej. Jednak bez wyposażania pracowników w niezbędne kwalifikacje ich skuteczność z reguły okazuje się zawodna. Bowiem to człowiek jest zazwyczaj najsłabszym ogniwem wszelkich systemów bezpieczeństwa.

Zatem znajomość reguł bezpieczeństwa informacyjnego i biegłość ich wykorzystania w praktyce stanowią w dużej mierze o poziomie odporności na ryzyka i niebezpieczeństwa. 

SCONTRO pomoże Państwu zbudować odporność Waszych pracowników na zagrożenia informacyjne!

Wszystkie szkolenia uwzględniają aktualny stan prawny oraz obowiązujące normy i standardy. Naszym dodatkowym atutem jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży.

Odbiorcami naszych usług są podmioty publiczne i prywatne.