Człowiek

Porządkowanie akt wymaga niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia. Przywiązując dużą wagę do wysokiego standardu naszych usług postępujemy według funkcjonujących w tej dziedzinie reguł i przepisów. Ważna dla nas jest optymalizacja dostępu do znajdujących się w dokumentacji informacji.

Porządkujemy wszystkie rodzaje dokumentów, zarówno materiały archiwalne jak i dokumentację niearchiwalną, akta organizacyjne, kadrowe, magazynowe, księgowe, techniczne, medyczne, geodezyjno-kartograficzne etc.