Człowiek

Wprowadzenie i funkcjonowanie normatywów kancelaryjnych ułatwia zarządzanie dokumentacją zarówno na etapie jej wytwarzania, jak i przechowywania. Składają się na nie: instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz instrukcja archiwalna.

SCONTRO prócz opracowania powyższych dokumentów oferuje Państwu również ich wdrożenie oraz monitoring funkcjonowania.