Człowiek

Wdrażane procedury w zakresie wytwarzania dokumentacji mają objąć ochroną powstające dokumenty, zapobiec wyciekowi newralgicznych danych, ale także umożliwiać szybkie i skuteczne dotarcie do informacji.

Proponowana przez nas usługa audytu umożliwia weryfikację procesu wytwarzania i przechowywania dokumentacji.

Na życzenie Klientów po przedstawieniu wyników analizy przeprowadzamy szkolenie, którego celem jest wyeliminowanie popełnianych błędów w trakcie wytwarzania dokumentacji.