Człowiek

Prowadzenie składnicy akt lub archiwum w jednostce organizacyjnej zgodne z obowiązującym stanem prawnym wymaga stałego monitoringu przepisów oraz szerokiego zakresu wiedzy fachowej. Z tych względów warto powierzyć to zadanie profesjonalistom.

Jesteśmy w stanie przejąć obowiązki w tym zakresie w ramach usługi stałego nadzoru nad Państwa archiwum zakładowym lub składnicą akt.