Człowiek

Coraz częściej w obiegu dokumentów jego papierowy oryginał zastępowany jest cyfrowym odwzorowaniem. Zapobiega to ewentualnemu zagubieniu pierwopisu, ale także usprawnia funkcjonowanie jednostki poprzez skrócenie czasu dotarcia do niezbędnych informacji.