Człowiek

Wyłączone w procesie brakowania dokumenty, których okres przechowywania już upłynął, powinny zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich informacji. Chronicie Państwo w tej sposób zarówno siebie, jak i swoich klientów.