Człowiek

Archiwum w firmie jest miejscem szczególnym i tak powinno być traktowane. To pamięć instytucji, bez której bieżące funkcjonowanie może podlegać perturbacjom. Dlatego istotną kwestią jest jego właściwe zorganizowanie i wyposażenie.

Zadanie takie jesteśmy gotowi dla Państwa wykonać w sposób kompleksowy.